BMP-M2 SKCZ

Image 0 -

Česká společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r. o ve spolupráci s dalšími českými a slovenskými firmami vyvinula a vyrobila
modernizované bojové vozidlo pěchoty BVP-M2 SKCZ jako společný projekt, splňující současná kriteria a požadavky
na bojová vozidla této kategorie.

parametry

Hlavní oblasti modernizace
Ochrana vozidla
• Balistická ochrana na úrovni 3 dle STANAG 4569 s vnitřní balistickou výstelkou.
• Ochrana proti minám pod pásem na úrovni 2a dle STANAG 4569 a na úrovni 1 pod dnem vozidla.
• Instalace multispektrálního varovného systému, pracujícího v mikrovlnném i laserovém spektru, s vazbou na BMS
a výmetnice dýmových granátů.
• Ochrana proti pozorování ve viditelném a blízkém infračerveném spektru.
Pohyblivost
• Power-pack, motor se zvýšeným výkonem, převodovka s automatickým řazením převodových stupňů.
Přežití na bojišti
• Zvýšení bojového prostoru, ergonomické sedačky se zvýšenou ochranou proti účinkům min.
• Moderní protipožární zařízení motorového prostoru a protivýbuchové prostoru osádky a výsadku.
• Nezávislé teplovzdušné topení a klimatizace prostoru osádky a výsadku.
C4I
• Radiostanice kompatibilní se spojovacími prostředky NA TO.
• Diagnostický systém vozidla napojený na BMS.
• Datová a komunikační platforma pro vojáka 21. století.
Logistické zabezpečení
• Konstrukce vozidla umožňuje vyprošťování a odsuny v souladu se STANAG 4062 a 4478. Přepravitelnost vozidla
po komunikacích, železnici, námořní dopravou a leteckou dopravou včetně letounu C130 dle STANAG 3548.
• Prodloužení životnost o 20 let.
Ničivost
• Rozsah střelby umožňuje vést palbu proti lehce a středně obrněným cílům, palebným ohniskům, živé síle a proti nízko
letícím cílům. Zvýšená elevační a azimutová rychlost výrazně zlepšuje efektivitu palby i za jízdy.
• Pozorovací a zaměřovací přístroje velitele a střelce jsou schopné detekovat a zaměřovat cíle ve dne, v noci a při snížené
viditelnosti. Velitel má k dispozici nezávislý optoelektronický, panoramatický pozorovací komplet.
• Pracoviště velitele a střelce jsou umístěna v bojovém prostoru vpředu pod úrovní věžového kompletu. Velitel i střelec
mají možnost plně ovládat věž, podporovanou systémem řízení palby s integrovaným BMS.
Další fotogalerie