ISO 14001 a 9001

Společnost REAL TRADE PRAHA a.s. je držitelem certifikátu ISO 14001 a 9001 v oblasti zahraničního obchodu s vojenským materiálem.